Janina Trojan – Wystawa Fotografii

Starania GTF o własny lokal uwiecznione zostały sukcesem. Dzięki pomocy financowej Prezydiom Rady Narodowej, bezinteresownej pomocy Dyrekcji SOA, zakładów pracy i wielu innych osób otwieramy lokal, który pozwoli realizować statutowe zadania Towarzystwa w popularyzacji sztuki fotograficznej.

Jednocześnie prezentujemy wystawę fotograficzną Janiny Trojan – członka – współzałożyciela naszego Towarzystwa.
Janina Trojan od początku jest czynnym i aktywnym członkiem, bierze udział we wszystkich wystawach GTF, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Dzięki ciągłej pracy doskonali swój warsztat osiągając coraz wyższy poziom artystyczny.
Wystawa prezentyje wizję drzew w interpretacji autorki.