Jarosław Stanisławski – Fotografia

Jarosław Stanisławski urodzony w 1931 roku w Poznaniu wzrasta od najmłodszych lat wśród zainteresowań fotograficznych. W 1949 roku jako jeden z najmłodszych uczestników (18 lat) bierze udział w pierwszej powojennej Ogólnopolskiej Wystawie Fotografiki Artystycznej zorganizowanej w Muzeum Narodowym w Poznaniu otrzymując zaszczytną drugą nagrodę. Od początku swojej działalności fotograficznej ściśle związanej z amatorskim środowiskiem fotograficznym. W 1951 roku zostaje przyjęty w poczet członków Związku Polskich Artystów Fotografików, a w cztery lata później otrzymuje tytuł Ariste FIAP. Przez cały czas działalności twórczej bierze udział w licznych wystawach i konkursach krajowych zdobywając szereg nagród, medali i wyróżnień. Prace Jego prezentowane były poza granicami kraju by wspomnieć Anglię, Bułgarię, Jugosławię, Włochy, NRD, ZSRR. Pierwszą indywidualną wystawę miał w BWA w Poznaniu w 1961 r., a w latach następnych przygotowuje i prezentuje pięć dalszych pokazów indywidualnych. W 1968 roku Jarosław Stanisławski zostaje wybrany pre-zesem Okręgu Wlkp. Związku Polskich Artystów Fotografików pełniąc tą funkcję z przerwami przez 15 lat. Za zasługi dla fotografii w 1988 roku nadane mu zostaje Honorowe Członkostwo Związku Polskich Artystów Fotografików.
Poznań, Dnia 02.03.1990

W ramach XX Konfrontacji Fotograficzych w Gorzowie Wlk. Opracowanie katalogu: Marian Łazarski i Józef Czerniewicz. Redakcja techniczna: Jan Kuźma, nakład 250 egz