Jindrich Streit – Sovinec, Czechy

Jindrich Streit – Sovinec
Dokument archaicznego stylu życia z czasów komunistycznych. Wszędzie wyglądało to podobnie.
Fotografie dokumentują małą wieś Sovinec w Czechach, ale równie dobrze mogą być dokumentem
z ówczesnej wsi w Polsce czy NRD.
Warto fotografować ludzi i ich otoczenie. Czas jest najlepszym insceniaztorem.

Marian Łazarski