KONFRONTACJE 1969-80

1969

I KONFRONTACJE FOTOGRAFICZNE

1970

POPLENEROWA WYSTAWA FOTOGRAFICZNA
"GORZÓW - MIASTO I LUDZIE"

1971

II KONFRONTACJE FOTOGRAFICZNE

1972

III KONFRONTACJE FOTOGRAFICZNE

1973

IV KONFRONTACJE FOTOGRAFICZNE

1974

V KONFRONTACJE FOTOGRAFICZNE

1975

VI KONFRONTACJE FOTOGRAFICZNE

1976

VII KONFRONTACJE FOTOGRAFICZNE

1977

VIII KONFRONTACJE FOTOGRAFICZNE

1978

IX KONFRONTACJE FOTOGRAFICZNE

1979

X KONFRONTACJE FOTOGRAFICZNE

1980

XI KONFRONTACJE FOTOGRAFICZNE