KONFRONTACJE 1975

Przynajmniej dwa razy do doku cały kulturalny Gorzów żyje fotografią. Od sześciu lat każdej wiosny odbywają się Konfrontacje Fotograficzne, od dwunastu lat każdej zimy Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne prezentuje własny dorobek za wystawie „familijnej”, zawsze z licznymi gośćmi oficjalnymi, honorowymi i serdecznymi. GTF jest jubilatem. 20 lat pracy to wiele, bardzo wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych, moc pracy organizatorskiej i popularyzatorskiej, znacząca suma doświadczeń artystycznych. Bez tych doświadczeń nie mogłaby narodzić się idea i formuła imprezy tak oryginalnej i ciekawej jak Konfrontacje. Nie narodziła się od razu. Pomysł dokonywania w Gorzowie corocznego przeglądu osiągnięć amatorskiego ruchu fotograficznego dotyczył najpierw tylko sąsiednich regionów kraju, od lat z GTF zaprzyjaźnionych. Nie był więc zamiarem ogólnokrajowym. Nie od razu też sprecyzowana została jego obecna formuła. Próbowano zjazdów i plenerów tematycznych – dziś zresztą też nie zostały one zarzucone – natomiast od 1972 roku profil ogólnopolskiego przeglądu został ostatecznie dopracowany i bezsprzecznie zdał egzamin artystyczny i organizacyjny.

Na czym on polega. Organizatorzy zapraszają do konfrontacji nie poszczególnych amatorów fotografii z różnych stron kraju, lecz proszą towarzystwa i kluby o nadesłanie zestawów 10 prac przynajmniej 3 autorów. Nie sugerując tematów, sugerują natomiast jednolitość tematyczną zestawu, podporządkowanie formy i treści poszczególnych fotogramów przyjętej idei lub tematowi. Pozwala to uniknąć grożącej każdemu przeglądowi przypadkowości, pozwala konfrontować nie to, co akurat autorzy mają najlepszego „pod ręką”, lecz wykonane specjalnie na Konfrontacje zestawy. Sprawia to, że zestawy stają się przemyślanymi przez zespół, wspólnymi dziełami, nawet jeśli składają się one ze zdjęć wcześniej wykonanych. Tworzy to możliwość konfrontowania nie tyle i nie tylko sposobów i poziomu fotografowania, ale także, a raczej przede wszystkim sposobów patrzenia na fotografię, jej możliwości wyrazowe, jej nośności. Oznacza to w sumie, że na Konfrontacjach porównuje się nie zdjęcie ze zdjęciem, lecz sposób realizacji świadomego pomysłu z realizacją innego pomysłu. Nie oznacza to bynajmniej, że zatraca się przez to indywidualność poszczególnych twórców czy indywidualną wartość poszczególnych fotogramów: z 10 złych zdjęć nie powstanie przecież dobry zestaw, a przy dziesięciu dobrych zdjęciach prawie zawsze jest nadzieja, że złożą się one na tę dodatkową wartość – wartość zestawu. Nadzieja – powtórzmy – nie gwarantuje. I to właśnie jest sens główny formuły konfrontacji: by powstała ta dodatkowa wartość autorzy prac muszą się spotkać w sensie dosłownym i przenośnym czyli artystycznym. Najlepszym dowodem sprawdzenia się tej formuły jest fakt, że dotąd nie nadeszły na konkursową wystawę Konfrontacji zestawy wyraźnie złe.

Konfrontacje Fotograficzne to nie tylko ta główna konkursowo-przeglądowa wystawa. Obrasta ona imprezami fotograficznymi coraz znaczniejszymi i ciekawszymi. W tym roku więc Konfrontacje to także poplenerowa wystaw artystów fotografików, owoc pracy 18 zawodowców w „STILONIE” na plenerze zorganizowanym przez te zakłady, GTSK i Okręg Wielkopolski ZPAF. Wystawa wyraźnie tematyczna, też więc narzucająca w pewnym stopniu ograniczenia. Jest więc jakaś płaszczyzna konfrontacji z dorobkiem amatorów. Oczywiście, nie chodzi o zbędne zupełnie porównanie, kto lepszy, chodzi jak zawsze o wzajemne poznanie, wymianę poglądów na fotografię. Zapewne amatorzy mogą wiele nauczyć się od zawodowców, ale nikt przecież nie zaprzeczy, że zawodowcy mogą skorzystać w tym spotkaniu ze świeżości, bezpretensjonalności i sporego także doświadczenia amatorów.

Inną płaszczyznę konfrontacji stanowi spotkanie z „Federacją barwną” Marii Wołyńskiej. Autentyczne kłótnie artystyczne o sens i zasady stosowania barwy w fotografii będą tu miały nowy impuls, a bez kłótni mało co interesującego w kulturze powstaje.

Indywidualną wystawę pokazuje też inny artysta fotografik poznański- Leszek Szurkowski. Jego artystyczna wypowiedź będzie głosem w sprawie kreacyjnych możliwości fotografii.

Organizatorzy starają się także o wypracowanie pewnej formuły sympozjum fotograficznego w czasie Konfrontacji. Nie jest on chyba jeszcze pełny, niemniej zapewne interesujący. Odbędzie się bowiem publiczna dyskusja z udziałem przewodniczącej Jury Marii Wołyńskiej na temat miejsca gorzowskich Konfrontacji wśród innych imprez fotograficznych, którym patronuje Federacja Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce (uznała naszą imprezę za jedną z tzw. Wiodących w ruchu amatorskim). Odbędzie się niejako „na tle” wystawy „Kobiety STILONU” spotkanie dyskusyjne o socjologicznym aspekcie fotografii prowadzone przez Stefana Wojneckiego. Odbędzie się wreszcie prelekcja i pokaz barwnych przeźroczy Zbigniewa Staszyszyna z wyprawy w Andy peruwiańskie, która zapewne nie ograniczy się do rozmowy o Peru, a pozwoli podyskutować także na temat dokumentalnej funkcji fotografii, szczególnie barwnej i o warsztacie twórcy slajdów.

Tegoroczne święto fotografii ma wszelkie szanse stać się świętem prawdziwym, a będzie jeszcze jednym dowodem prężności kulturalnej naszego regionu w Trzydziestolecie wyzwolenia i powrotu do Macierzy.

JURY OGÓLNOPOLSKIEJ WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ

VI KONFRONTACJE FOTOGRAFICZNE – MAJ 1975

Maria Wołyńska – ZPAF – Przewodnicząca Jury

Stefan Wojnecki – ZPAF, FASFwP – Członek Jury

Waldemar Kućko – ZPAF, GTSK – Członek Jury

Mieczysław Rzeszewski – ZPAF, GFTS – Członek Jury

Hieronim Świerczyński – SARP – Członek Jury

Na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 1975 przyznało

NAGRODY WYDZIAŁU KULTURY URZĘDY MIASTA W GORZOWIE WLKP.

I – Grupie Twórczej „GT” Poznańskiego TF

II – Gorzowskiemu Towarzystwu Fotograficznemu

III – Klubowi „6×6” z Pałacu Młodzieży w Warszawie

IV – Grupie Piętnastu – Kraków

Dyplom Honorowy Federacji Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce – Grupie Twórczej „GT” Poznańskiego TF

Index Stowarzyszeń i autorów nadesłanych prac

 1. Grupa „TRI-X-PAN” – Częstochowa: Andrzej Chmielewski, Jacek Kamiński, Bogdan Kulka, Wojciech Prażmowski

 2. Klub Fotograficzny „Przymorze” – Gdańsk-Oliwa: Ryszard Friedel, Zygmunt Miłkowski, Marcin Sikorski, Marek Sosnowski

 3. Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne: Władysława Nowogórska, Wiesław Strebejko, Jerzy Szalbierz, Janina Trojan, Włodzimierz Wietrzyński, Jerzy Zubrewicz

 4. Klub Fotograficzny „Niezależni” – Jastrzębie-Zdrój: Tadeusz Brzozowski, Cezary Gajak, Zofia Lubczyńska, Jerzy Lubczyński

 5. Grupa Piętnastu – Krakow: Piotr Augustynek, Wojciech Batorowski, Jan Druzgała, Aleksander Gintowt, Aleksander Łochmańczyk

 6. Klub Miłośników Fotografii Ostrowskiego Domu Kultury: Janina Kostrzewska, Marek Kostrzewski, Henryk Zając, Tomasz Żuk

 7. Grupa Twórcza „GT” – PTF – Poznań: Jacek Kukieła, Tadeusz Napadło, Zdzisław Orłowski, Leszek Szurkowski

 8. Studencka Agencja Fotograficzna „FOT-ELEK” – Szczecin: Roman Kaszyński, Paweł Kowalski, Antoni Pieńkowski, Romuald Sakowicz, Bogdan Stasiak

 9. Toruńskie Towarzystwo Fotograficzne: Grzegorz Ciechorski, Halina Majczuk, Marek Zalewski

 10. Zespół Fotografi Artystycznej „FAKT” – Warszawa: Jan Chojnowski, Mieczysław Cybulski, Andrzej Gross, Leonard Karpiłowski, Tadeusz Słonimski, Zdzisław Stachyra, Jerzy Szeliga

 11. Klub „6×6” – Pałac Młodzieży w Warszawie: Zbigniew Blewoński, Zbigniew Dubiel, Mariusz Hermanowicz, Michał Liczbański, Janusz Lirski, Piotr Łogin, Janusz Szymankiewicz

 12. Studencki Klub Fotograficzny przy Politechnice Warszawskiej: Jacek Herman-Szycki, Jan Ruciński, Danuta Sitnik, Janusz Ziętkiewicz

 13. Dolnośląskie Towarzystwo Fotograficzne – Wrocław: Zygmunt Czech, Jacek Lalak, Jerzy Wasiluk

 14. Lubuskie Towarzystwo Fotograficzne – Zielona Góra: Norbert Jagowski, Czesław Łuniewicz, Jerzy Mendaluk

Poza konkursem Grupa „Queer-3” – Trzcianka: Zbigniew Kaletka, Maria Król, Henryk Król

„KOBIETY STILONU” – Wystawa poplenerowa ZPAF – OK POZNAŃ

fot. Jarosław Stanisławski

„PENETRACJE”

Wystawa Fotograficzna Leszka Szurkowskiego – ZPAF Poznań

Leszek Szurkowski. Artysta fotografik. Ur. w 1949 roku w Poznaniu. Studia na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Poznaniu. Członek Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego od 1964 roku. Od 1972 członek Związku Polskich Artystów Fotograficznych. Od roku 1966 prezentował 7 wystaw indywidualnych. Udział w 70 wystawach w kraju i za granicą oraz w oficjalnych ekspozycjach współczesnej fotografii polskiej w Tokio, Chalon-sur_Saon, Londynie, Budapeszcie i Meksyku.

fot. Leszek Szurkowski

„FOTOGRAFIE BARWNE”

Wystawa Fotograficzna Marii Wołyńskiej – ZPAF Poznań

Maria Wołyńska. Artysta fotografik, wieloletni członek Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego oraz Związku Polskich Artystów Fotografików. Fotografię uprawia od 15 lat. Debiut wystawowy – 1963 roku. Udział w 40 różnych wystawach w kraju i za granicą. Liczne nagrody i dyplomy. Wielkie cykle portretowe: 1967 „Artyści Poznania”, 1969 „Kobiety”, 1970 fotograficzny portret Dziewczęcego Chóru „Skowronki”, 1974 „Ludzie nauki Wielkopolski”. W 1971 roku patronowała grupie „Sygnały”, która wystąpiła z głośną wystawą na temat ochrony środowiska człowieka, pierwszej tego typu w kraju, mającą wszelkie walory artystyczne i zaangażowanej w najszlachetniejszym sensie tego słowa. Ogromnie wiele czasu Maria Wołyńska poświęca pracy społecznej i organizatorskiej. Jest wiceprezesem PTF i ZPAF.

fot. Maria Wołyńska

PRELEKCJE

„Aspekt socjologiczny w fotografii” – Stefan Wojnecki – ZPAF Poznań

„Peru” – Zbigniew Staszyszyn – ZPAF Poznań