KONFRONTACJE 1978

OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA FOTOGRAFICZNA „KONFRONTACJE — 78″ pod patronatem Federacji Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce

Otwarcie wystawy: niedziela 7 maja 1978, godz. 11

Muzeum Okręgowe – oficyna – ul. Warszawska 35

Wystawa czynna do 28 maja 1978 r.

Jury Ogólnopolskiej Wystawy Fotograficznej „Konfrontacje — 78″

Stefan WOJNECKI – ZPAF, AFIAP, FASFP — przewodniczący, Maria WOŁYŃSKA – ZPAF,  Waldemar KUĆKO – ZPAF, Mieczysław RZESZEWSKI – ZPAF,  Hieronim ŚWIERCZYŃSKI – SARP, Józef CZERNIEWICZ – GTF

na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 1978 roku przyznało nagrody i wyróżnienia:

I nagroda – 5.000 zł – Grupie „Oueer” – Trzcianka

II nagroda – 4.000 zł – Gorzowskiemu Towarzystwu Fotograficznemu – Grupa „M”

III nagroda – 3.000 zł – Dolnośląskiemu Towarzystwu Fotograficznemu – Wrocław

wyróżnienie – 1.000 zł – Klubowi „6×6″ Pałacu Młodzieży – Warszawa

Dyplom FASFP, zgodnie z regulaminem, otrzymuje zdobywca I nagrody – Grupa „Queer” z Trzcianki

II nagroda - Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne - Grupa "M"

Do bogatej, zawsze interesującej oferty artystycznej Gorzowskich Konfrontacji Fotograficznych zdołaliśmy się już przyzwyczaić: impreza ma ustaloną rangę, wywołuje żywy rezonans w środowisku ogólnopolskim, czego dowodem jest udział autorów ze wszystkich niemal ważniejszych ośrodków kraju. Tegoroczna, dziewiąta już propozycja Konfrontacyjna obejmuje Ogólnopolską Wystawę Fotograficzną, której towarzyszą Prezentacje Autorskie oraz dwie ekspozycje fotografików litewskich i niemieckich. Jeśli stworzenie zjawiska artystycznego o krajowym zasięgu stanowi niezaprzeczalne osiągnięcie Gorzowa, to tym bardziej cieszyć musi fakt, że organizatorzy imprezy nie po- przestają na zaakceptowanych wzorach, lecz nieustannie dążą do nadania tradycji coraz pełniejszego i wszechstronnego kształtu. Nie bez pewnych obaw, w roku ubiegłym, organizatorzy imprezy zaproponowali dopełnienie konfrontacji artystycznych konfrontacją poglądów estetycznych. Sympozjum na temat sztuki wizualnej jako narzędzia poznania, klimat towarzyszący spotkaniu, korzyści poznawcze — wszystko to podobało się widocznie krytykom i naukowcom, skoro również i w tym roku przyjeżdżają do Gorzowa, by dyskutować problemy języka fotografii. W ten sposób Gorzowskie Konfrontacje Fotograficzne przekształcają się w forum nie tylko artystycznej, lecz i estetycznej wypowiedzi. Stają się prezentacją sztuki, ale i teoretycznej myśli o sztuce. „Problem języka różnych dyscyplin sztuki czy nauki należy w czasach dzisiejszych do zagadnień często dyskutowanych, obrastających w kontrowersje. Powszechnie mówi się o hermetyzmie nauki, malarstwa, muzyki czy współczesnej poezji. Nie tak dosadnie, ale coraz częściej, głosy podobne adresuje się również do obecnych poszukiwań fotograficznych. Wiele nurtów artystycznych posługuje się językiem niezrozumiałym dla laika. Niezrozumiałym z dwóch co najmniej powodów: z jednej strony, masowej publiczności znane są zaledwie pierwsze litery skomplikowanego alfabetu sztuki, z drugiej zaś, artysta nie zawsze liczy się z tym faktem tworząc dzieło, do którego używa znaków niedostępnych ogółowi. I jedni więc, i drudzy mają swe powody do wzajemnej nieufności. Bez atmosfery krytycznej tolerancji i chęci porozumiewa, bez poszanowania stanowiska partnera trudno wyeliminować nawarstwiające się kontrowersje. Zwłaszcza, gdy żadna ze stron nie chce zrozumieć, iż nikomu nie mona zabronić korzystania z całego alfabetu, tak jak trudno wszystkich zmusić, by znali całe abecadło. Problem języka jest tedy problemem relacji między twórcą a odbiorcą. Ale nie tylko. Także kwestią porozumienia między artystami, którzy, jakże często, posługują się sobie tylko znanymi systemami znaków. Rozważań nad językiem sztuki nigdy zatem nie jest dość, a potrzeba dialogu wydaje się tym bardziej konieczna, im bardziej ów język staje się skomplikowany.
Kiedy śledzić ewolucję różnych dziedzin artystycznych od czasów najdawniejszych po chwilę obecną, trudno oprzeć się zwątpieniu, czy w sztuce istnieje postęp. Podobieństwo między neolityczną „Kobietą z Syros” a współczesną „Postacią” H. Moora, jest tak zaskakujące, że dystans 5 tysięcy lat zaciera się prawie zupełnie. A przecie doskonale wiemy, że obydwaj artyści używali innego języka rzeźby. Synteza neolitu wywodzi się z nieporadności wobec oporu marmuru i ubóstwa środków, jest uproszczeniem narzuconym człowiekowi przez jego bardzo znikomą wiedzę o świecie. Wyrafinowana synteza współczesnej rzeźby nie jest człowiekowi narzucona przez naturę, lecz wynika z jego bogatej znajomości świata i olbrzymich możliwości, jest efektem przemyśleń i nowego widzenia rzeczywistości. Właśnie język sztuki stanowi klucz do rozwiązywania paradoksalnych zdawałoby się zawiłości ludzkich doznań estetycznych i sposobów ich manifestacji. W fotografice, która ów skomplikowany cykl ewolucyjny przeżyła w kilkanaście zalewie dziesiątków lat, potrzeba dyskusji nad językiem jest równie, a może nawet tym bardziej potrzebna.

III nagroda Dolnoślaskie Towarzystwo Fotograficzne - Wrocław

Indeks Stowarzyszeń i Autorów Zestawów Prac Zakwalifikowanych na Wystawę Ogólnopolską „Konfrontacje -78”

1. Białystok – Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Zestaw: XXX, Autorzy: Andrzej Ciuklin, Mirosław Kalinowski, Cezary Nowak
2. Butom – Bytomskie Towarzystwo Fotograficzne, Zestaw: „Prawo Wyboru”, Autorzy: Lech Kubiela, Ewa Staszyńska-Sola, Andrzej Sola
3. Częstochowa – Towarzystwo Fotograficzne w Częstochowie, Zestaw: XXX, Autorzy: Jacek Kamiński, Małgorzata Samek, Andrzej Zembik
4. Gdańsk – Foto-Club „Warta”, Zestaw „Pieśń pożegnania”, Autorzy: Jan Grecki, Jerzy Jabłoński, Danuta Kostrzewa-Jabłońska, Zbigniew Kowalski, Zygmunt Reszka, Witold Żebrowski
5. Gorzów Wlkp. – Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne – Grupa „M”, Zestaw: „Rodowody”, Autorzy: Marek Mich, Andrzej Niczewski, Ryszard Patorski
6. Gorzów Wlkp. – Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne – Zestaw: „Ręce”, Autorzy: Mirosława Granops, Marian Łazarski, Janina Trojan
7. Jastrzębie Zdrój – Jastrzębski Klub Fotograficzny – „Niezależni” – Autonomiczna Grupa Tymczasowa „IV Kwartał”, Zestaw: „ALFABET, cz. I, Litera A”, Autorzy: Witold Englender, Zbigniew Kutyła, Stanisław Paćkowski, Stanisław Sputo, Józef Żak
8. Jastrzębie Zdrój – Jastrzębski Klub Fotograficzny – „Niezależni” – Autonomiczna Grupa Twórcza „DOSTś”, Zestaw: „Refleksje nad fotografią zawodowca…”, Autorzy: Henryk Adamczyk, Andrzej Janik, Ryszard Kieca, Mira Kiecówna, Jan Swoboda
9. Jastrzębie Zdrój – Jastrzębski Klub Fotograficzny – „Niezależni” – Autonomiczna Grupa Towarzyska „Muterka-Standard”, Zestaw: „Uwaga, = DZ.BUD.V = czyli Portret Klubowy…”, Autorzy: Ryszard Brawański, Tadeusz Brzozowski, Bolesław Dymiński, Cezary Gojek, Ryszard Korba, Zofia Lubczyńska, Jerzy Lubczyński, Jerzy Pachoński
10. Kielce – Fotoklub „KONTRAST” przy WDK, Zestaw: „Autobus”, Autorzy: Andrzej Borys, Michał Frąckowiak, Toni Myśliwiec, Kazimierz Sokołowski
11. Kraków – Studencka Agencja Fotograficzna Rady Uczelnianej SZSP Politechniki Krakowskiej, Zestaw: „Zwykły dzień w Przemyślu”, Autorzy: Krzysztof Boryczko, Tadeusz Szczupak, Jan Zych
12. Kraków – Grupa Twórcza „SEM” przy Radzie Uczelnianej SZSP Akademii Górniczo Hutniczej, Zestaw: „Stołówka”, Autorzy: praca zbiorowa
13. Radom – Grupa Fotografii Artystycznej „KONTUR” przy WDK, Zestaw: „Kobieta”, Autorzy: Zygmunt Arczewski, Szczepan Kurzeja, Marek Menert, Piotr Organa, Krzysztof Rosiński
14. Trzcianka – Grupa „Queer”, Zestaw: „Wzlot”, Autorzy: Wiktor Franczyszyn, Jerzy Gąsiorek, Maria Król, Henryk Król
15. Warszawa – Klub „6×6” Pałac Młodzieży, Zestaw: Jedna z tych rzeczy, które najbardziej bolą mnie w otaczającej rzeczywistości”, Autorzy: Andrzej Borys, Jarosław Denysenko, Jerzy Fedak, Sławomir Grunberg, Waldemar Giers, Mariusz Hermanowicz, Jerzy Kośnik, Janusz Lirski, Andrzej Krasnowolski, Grzegorz Pawlonka
16. Warszawa – Warszawskie Towarzystwo Fotograficzne – Grupa „Zwyczajna 44”, Zestaw: „Nowe Krajobrazy”, Autorzy: Andrzej Tyszko, Tomasz Wesołowski, Andrzej Zygmuntowicz
17. Warszawa – Klub Fotografii Artystycznej „FANTOM” przy DDK, Zestaw: „Tryptyk pokoleń”, Autorzy: Jan Chojnowski, Jan Hajduczek, Krzysztof Krukowski, Elżbieta Łabęda, Piotr Łączyński, Tadeusz Słomiński, Halina Wieczorek
18. Wrocław – Dolnośląskie Towarzystwo Fotograficzne, Zestaw: „Zagrożenie”, Autorzy: Zdzisław Kijewski, Zdzisław Matsulewicz, Jerzy Szewczyk
19. Zielona Góra – Lubuskie Towarzystwo Fotograficzne, Zestaw: XXX, Autorzy: Tomasz Gawałkiewicz, Czesław Łuniewicz, Wiesława Walinowska

Na Ogólnopolską Wystawę Konfrontacje ‘ 78 nadesłano łącznie 20 zestawów. Zakwalifikowano na wystawę 19 zestawów – 182 prace, 84 autorów.

Andrzej Brzeziński - Warszawa
Wyróżnienie - Klub "6x6" - Pałac Młodzieży Warszawa
Zdziaław Pacholski - Koszalin
Wyróżnienie - Klub "6x6" - Pałac Młodzieży Warszawa
Zofia Rydet, ZPAP, AFIAP, Glieice
Henryk Król, Trzcianka
Witold Krymas, Łódź
Krzysztof Barański, Warszawa
Adam Borkowski
Grzegorz Bojanowski, Łódź