KONFRONTACJE 2012

Nie po raz pierwszy nasuwa się refleksja, że konkurs Gorzowskich Konfrontacji Fotograficznych stawia wysokie wymagania, gdyż należy przedstawić prace w formie zestawów 3-5 fotografii. O ile wykonanie interesującej pojedynczej fotografii może być nawet wynikiem szczęśliwego zbiegu okoliczności, to zbudowanie cyklu wymaga przemyślenia tego, czym może być fotograficzna narracja, a to jest już złożony problem. Tak proste rozwiązania, jak następstwo faz ruchu czy kolorystyczne warianty jednego tematu, nie są satysfakcjonujące, ponieważ walor narracji opiera się przede wszystkim na konstruowaniu znaczeń, a nie na mechanicznym następstwie elementów jakiegoś systemu.

Prace zakwalifikowane na wystawę reprezentują szerokie spektrum rozwiązań. Tak się jednak złożyło, że prace nagrodzone to w większości rezultat pewnych zabiegów przeprowadzanych w oparciu o reporterski typ fotografii. Co istotne, chodzi tu o wzbogacenie, a nie o zanegowanie, walorów tego typu przekazu.

Daniel Adamski (I nagroda) wykorzystał miejską scenerię Gorzowa, aby skonfrontować elementy architektury i ustawione na ulicach rzeźby z ciałami nagich modelek. Ten żartobliwy pomysł ma też poważniejszą wymowę, poprzez przeciwstawienie ciał, potraktowanych jako żywe rzeźby, martwym pomnikowym formom. Zestawienie erotycznej witalności i oschłości bezludnego miejskiego pejzażu, ukazanego w czarno-białej tonacji, ma działanie wykraczające poza czysto estetyczną grę.

Paweł Kosicki (II nagroda) także pokazuje nam miejski pejzaż, ale w tym wypadku poprzez wyrafinowaną paletę kolorów. Wielka rozmaitość efektów świetlnych nadaje tym widokom uwodzicielski i nawet dramatyczny charakter, tworząc opowieść o właściwej wielkiemu miastu dynamice i zmienności perspektyw.

Michał Zieliński (III nagroda) w ujmujący sposób teatralizuje fakt uobecniania nieobecnych poprzez ich fotograficzne portrety. Bohaterowie jego zdjęć prezentują siebie lub wizerunki swoich bliskich jak bramę do prywatnych historii. Również Jakub Ochnio (wyróżnienie) wprowadza nas w prywatność ludzi, streszczając w kilku prostych ujęciach różne aspekty ich ubogiej egzystencji. Wydaje się być równie blisko ich spraw, jak wcześniej wspomniany autor, chociaż nie nawiązuje relacji wprost, ale raczej podgląda sytuacje. Ostatnia z nagrodzonych (dyplomem) prac opiera się na całkowicie odmiennej koncepcji. Patryk Koryzma przedstawił zestaw kolaży zbudowanych ze zlepków wielu fotografii, jakby rekonstruując wydarzenia, poprzez wydzieranie ich z pamięci. Konkurs przyniósł też wiele innych ciekawych prac, gdzie autorzy dają wyraz podstawowym motywacjom: chęci dokumentowania świata zewnętrznego, konieczności opanowania medium i potrzebie zachowania własnej tożsamości.

Adam Sobota

Jury Ogólnopolskiej Wystawy Fotografii „Konfrontacje 2012″
w dniu 20 kwietnia 2012r. w składzie:
Zdzisław Pacholski – Rada Artystyczna OK ZPAF Gdańsk – przewodniczący
Adam Sobota – historyk Muzeum Narodowe Wrocław
Ryszard Dąbrowski – ZPAF – Berlin
Maciej Szymanowicz – historyk UAM Poznań
Henryk Król – ZPAF Poznań
Marian Łazarski – ZPAF Gorzów Wlkp. sekretarz Jury
po obejrzeniu 188 zestawów zawierających 740 zdjęć 84 autorów zakwalifikowało do wystawy 49 zestawów składających się z 179 zdjęć 42 autorów. Spośród zakwalifikowanych zestawów zdjęć przyznało zgodnie z regulaminem nagrody i wyróżnienia

I nagrodę – Daniel Adamski z Gorzowa Wlkp. za zestaw – 6 zdjęć „Akty miejskie”
II nagrodę – Paweł Kosicki z Poznania za 2 zestawy zdjęć „Studium” – 5 zdjęć, „Punctum” – 3 zdjęcia.
III nagroda – Michał Zieliński z Poznania za zestaw 4 zdjęć „Moje miejsce już tam”

Wyróżnienie – Jakub Ochnio ze Zgłobic za zestaw 4 zdjęć „Awaryjniak”
Dyplom Honorowy Rady Artystycznej ZPAF – Patryk Koryzna z Gorzowa Wlkp. za zestaw 8 zdjęć „Prawda”

SPIS AUTORÓW I PRAC OGÓLNOPOLSKIEJ WYSTAWY FOTOGRAFII „KONFRONTACJE 2012″
Daniel Adamski
– Gorzów Wlkp. – 6 zdj. „Akty miejskie” – I nagroda
Justyna Bugajczyk – Radomsko – 4 zdj. „Ciemny materiał”
Bartłomiej Busz – Ostrzeszów – 3 zdj. „Opowieści rodzinne”
Dariusz Dart Chojnacki – Kalisz – 3 zdj. „Dźwięki przestrzeni”
Michał Dąbrowski – Hajnówka – 3 zdj. „Cancellaro”
Wojciech Domagała – Kielce – 3 zdj. „Łagiewniki”
Michał Dziurkowski – Częstochowa – 4 zdj. „Miasto odchodzące”
Dariusz Gapski – Poznań – 3 zdj. „Napełnianie pełnego pustym”
Dariusz Gawroński – Częstochowa – 3 zdj. „Pan Jan”
Krzysztof Gołuch – Knurów – 4 zdj. „Aktorzy nieprofesjonalni”
Mirosław Grobelski – Murowana Goślina – 4 zdj. „Spacerownik poznański…”
Anna Jakubowska – Gdańsk – 3 zdj. „Pasjonaci”, 4 zdj. „Z lotu ptaka”
Dominika Kawicka – Gorzów Wlkp. – 3 zdj. „Ilustracje do bajek”
Michał Kaźmierczak – Tychy – 4 zdj. „Mgła”
Mirosław Kaźmierczak – Warszawa – 4 zdj. „Summertime”
Patryk Koryzna – Gorzów Wlkp. – 8 zdj. „Prawda” – Dyplom Rady Artystycznej ZPAF
Paweł Kosicki – Poznań – 5 zdj. „Studium”, 3 zdj. „Punctum” – II nagroda
Katarzyna Kućko – Gorzów Wlkp. – 3 zdj. „We hope you enjoyed your visit”
Damian Liszatyński – Jelenia Góra – 3 zdj. „Odrzucone”
Monika Łuczak – Gorzów Wlkp. – 3 zdj. „Katarzyna”
Janusz Mielczarek – Częstochowa – 3 zdj. „Zapis posezonowy”
Andreas Mroß – Niemcy – 3 zdj. „Tragödie / Tragedia”
Katarzyna Niczewska – Sosnowiec – 4 zdj. „… z notatnika Andrzeja N.”
Eugeniusz Nurzyński – Gdańsk – 3 zdj. „Umarła klasa”
Jakub Ochnio – Zgłobice – 4 zdj. „ Awaryjniak” – wyróżnienie
Zbigniew Podsiadło – Sosnowiec – 4 zdj. „Postoje pamięci”
Maciej Rałowski – Strażów – 3 zdj. „Bokser Dawid, rodzinny facet”, 3 zdj. „Ojciec Kris”
Kacper Ropelski – Grabów – 4 zdj. „MM”
Dobrawa Rutkowska – Kutno – 3 zdj. „W dawnej przędzalni”
Bogdan Sałaciński – Łódź – 3 zdj. „Księży Młyn”
Piotr Spek – Dolaszewo – 4 zdj. „Podziały”, 4 zdj. „Czas i światło”
Tomasz Starzyński – Koło – 3 zdj. „Ściany”
Wojciech Sternak – Warszawa – 3 zdj. „Origamikon”
Janusz Stępień – Częstochowa – 4 zdj. „Madame”
Krzysztof Strzoda – Katowice – 5 zdj. „Górskie impresje”
Paweł Szczodry – Częstochowa – 4 zdj. „Co z tą Polską”
Monika Szpakowska-Poul – Gdańsk – 3 zdj. „Wizardry ’10”, 5 zdj. „Anantomy of opression”, 4 zdj. „Escape”
Alina Ścibor – Wrocław – 4 zdj. „Dworzec tymczasowy przebudzenie”
Piotr Świderski – Bielsk Podlaski – 3 zdj. „Krzyż w pejzażu”, 3 zdj. „Rowerem przez wieś”
Aneta Więcek-Zabłotna – Lubin – 3 zdj. „Ciernie” Jakub Zdanowicz Olsztyn zest.3 zdj. „Stok”
Michał Zieliński – Olecko – 5 zdj. „Moje miejsce już tam” – III nagroda

Daniel Adamski - „Akty miejskie" - I nagroda
Paweł Kosicki - "Studium" - II nagroda
Paweł Kosicki - "Punctum"
Michał Zieliński - "Moje miejsce już tam" - III nagroda
Jakub Ochnio - "Awaryjniak" - wyróżnienie
Patryk Koryzna - "Prawda" - Dyplom Rady Artystycznej ZPAF
Andreas Mroß - "Tragödie" (tragedia jak na to patrzą)
Dominika Kawicka - "Ilustracje do Bajek"
Justyna Bugajczyk - "Ciemny Materiał"
Bogdan Sałaciński - "Księży mały"
Anna Jakubowska - "Z lotu ptaka"
Bartłomiej Busz - „Opowieści rodzinne"
Dariusz Gapski - "Napełnianie pełnego pustym"
Dariusz Dart Chojnacki - "Dzwięki przestrzeni"
Katarzyn Niczewska - "... z notatnika Andrzeja N."
Michał Kaźmierczak - "Mgła"
Janusz Mielczarek - "Zapis posezonowy"
Paweł Szczodry - "Co z tą Polską"
Mirosław Grobelski - "Spacernik poznański..."
Tomasz Starzyński - "Ściany"
Michał Dziurkowski - "Miasto odchodzące"
Krzysztof Gołuch - "Aktorzy nieprofesjonalni"
Dariusz Gawroński - "Pan Jan"
Krzysztof Strzoda - "Górskie impresje"
Wojciech Domagała - "Łagiewniki"
Zbigniew Podsiadło - "Postoje pamięci"
Monika Łuczak - "Katarzyna"
Dariusz Liszatyński - "Odrzucenie"
Janusz Stępień - "Madame"
Wojciech Sternak - "Origamikon"
Mirosław Kaźmierczak - "Summertime"
Aneta Więcek-Zabłotna - "Ciernie"
Dobrawa Rutkowska - "W dawnej przędzalni"
Piotr Świderski - "Krzyż w pejzażu"
Piotr Świderski - "Rowerem przez wieś"
Kacper Ropecki - "MM"
Katarzyna Kućko - "We hope you enjoyed your visit"
Piotr Spek - "Podziały"
Piotr Spek - "Czas i światło"
Maciej Rałowski - "Bokser Dawid, rodzinny facet"
Maciej Rałowski - "Ojciec Kris"
Alina Ścibor - "Dworzec tymczasowy -przebudzenie"
Monika Szpakowska - Poul - "Anatomia opresji"
Monika Szpakowska - Poul - "Czarnoksięstwo"
Monika Szpakowska - Poul - "Ucieczka"
Eugeniusz Nurzyński - "Umarła klasa"
Michał Dąbrowski - "Cancellaro"
Jakub Zdanowicz - "Stok"

Instalacja „ZDJĘCIA” poprzez sposób rejestracji nawiązuje do początków medium fotografii. Do technik takich jak dagerotypia, kiedy uchwycenie portretu typu „Carte de Visite” wymagało kilkunastominutowych naświetleń. Tutaj proces zdejmowania obrazu odbywa się według tych samych reguł, jedynie materiał światłoczuły uległ zmianie i zastąpiony został nowoczesnym rejestratorem w technologii Full HD. Kadry instalacji przedstawiają typowe utrwalone w kulturze fotograficzne stereotypy. Stanowią one niejednokrotnie banalne sytuacje zdjęciowe, powielane przez kolejne pokolenia fotografów. Można tu znaleźć ślubny portret pary młodej na tle parku, profesjonalną modelkę pozującą w fotograficznym studio czy pamiątkową fotografię ze spaceru nad morzem. Powstałe obrazy stanowią swego rodzaju performance ekspozycji własnego wizerunku dokonywany przez zwykłe, niejednokrotnie przypadkowe osoby. Fotografia, która od swojego zarania próbuje naśladować to co żywe, staje się żywym. Postacie trwają w nieskończoność z żywymi. W pozornym bezruchu ruchu. Są zawieszone pomiędzy życiem a nostalgicznym wspomnieniem życia jakim łudzi nas fotografia. Są zdjęciami nieobecnych ale są obecne namiastką ich życia.
Sebastian Dziekoński

Sebastian Dziekoński (ur. 1972), architekt, fotograf. Absolwent PWSFTViT w Łodzi (dyplom w pracowni dr hab. Krzysztofa Cichosza). Pracuje i tworzy w swoim rodzinnym mieście – Świnoujściu. Tutaj też od 10 lat realizuje większość swoich projektów dokumentalnych ( cykle: „Okna”, „Pamiętam”, „Młodzieńczym rozterkom poświęcam”, „Mieszkańcy”). Zajmuje się również fotografią konceptualną, wideoartem a także tzw. „bioanalizą socjologicznego funkcjonowania obrazu fotograficznego w kontekście przestrzeni i czasu” Laureat między innymi nagrody Fundacji „Fotografia Dla Przyszłości” Uczestnik wystaw indywidualnych i zbiorowych oraz kilku Festiwali Fotograficznych, zarówno w kraju jak i za granicą. Swoje prace prezentował na łamach „Fotografii”, „Tytułu roboczego”, „Szafy” W wolnym czasie basista punk rockowego zespołu M16. „Do tej pory myślałem, że aparat jest moją pamięcią ale czasem mam wrażenie, że jest w stanie przenieść mnie w przyszłość i spojrzeć na teraźniejszość z tamtej perspektywy”

Organizator XXXVI Konfrontacji Fotograficznych Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne
Współorganizator – Związek Polskich Artystów Fotografików
Patronat Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Tadeusz Jędrzejczak
Kurator imprezy Marian Łazarski
Opracowanie tekstów w katalogu Sebastian Dziekoński, Marian Łazarski, Adam Sobota.
Otwarcie imprezy 19 maja 2012r. o godz. 16.00:
Ogólnopolska Wystawa Fotografii „Konfrontacje 2012″, Pokaz Sebastiana Dziekońskiego „Zdjęcia”, Sympozjum pt.. Zasoby archiwalne Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego” prowadzący dr. Maciej Szymanowicz w salach Miejskiego Ośrodka Sztuki przy ul. Pomorskiej 73 w Gorzowie Wlkp.
Od 11 maja 2012 r. czynna będzie wystawa „Międzynarodowa kolekcja fotografii z lat 1930 – 40 z archiwum Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego w Małej Galerii GTF przy ul. Chrobrego 4 w Gorzowie Wlkp.
Opracowanie katalogu: Marian Łazarski Wydawca: Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne Katalog wydano dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego i budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. ISBN 978-83-925822-9-8