69 Doroczna Wystawa GTF – 2024

PROTOKÓŁ
Jury 69 Dorocznej Wystawy Fotografii GTF w dniu 8 lutego 2024 roku w składzie:
Prof. UAM dr hab. Maciej Szymanowicz – historyk sztuki Poznań.
mgr Sławomir Jach – Biblioteka AJP Gorzów Wlkp.
Marcin Andrzejewski – ZPAF Gorzów Wlkp.
Marian Łazarski – ZPAF Gorzów Wlkp. – sekretarz Jury

Po obejrzeniu 330 zdjęć, 48 autorów zakwalifikowano do wystawy 72 zdjęcia, 30 autorów. Jury przyznano 3 główne nagrody i wyróżnienia w tym jedno tematyczne:

I Nagroda – Pawłowi Jakś – za 6 zdjęć – „Praca – dom”,
II Nagroda – Mateuszowi Kowalczykowi – 2 zdjęcia – „Piramid”, „Poza kontrolą”,
III Nagroda – Stefanowi Kasprzykowi – 3 zdjęcia – „Gdy ciepło słońca zniknie…”,
Wyróżnienie za portret im. Zb. Łąckiego – Bogdanowi Blochowi – za 2 zdjęcia – „Ujarzmiony”, „Stróż aniołów”,
Wyróżnienie – Danielowi Adamskiemu – za całość prac na wystawie,
Wyróżnienie – Peterowi Heibelowi – za całość prac na wystawie.

Spis autorów i prac na 69 Doroczną Wystawę Fotografii GTF

Daniel Adamski – Gorzów Wlkp. – „Portret pokolenia”- 2 zdj. , „Kryształy mamy” – 4 zdj. – wyróżnienie za całość prac,
Paweł Ampuła – Gorzów Wlkp. – „Drapacz chmur”, „Okno czasu”,
Bogdan Bloch – Gorzów Wlkp. – „Wernisaż – 2 zdj”, „Stróż aniołów”, „Ujarzmiony” – wyróżnienie za portret im. Zb. Łąckiego,
Andrzej Ceckowski – Uniwersytet Batorego, Gorzów Wlkp. – „Utylizacja-biogegradacja”,
Karolina Czabara – Gorzów Wlkp. – „Wodne stany 1”, „Ławeczka”,
Aleksandra Czarnecka – Gorzów Wlkp. – „Duch muzeum”, „Korytarz tęczy”,
Daniel Folek – Lubno – „Zatopiony las”,
Jan Joshi Gießmann – Berlin – „a girl from the street” (dziewczyna z ulicy), „a man the street part1” (mężczyzna z ulicy), „kitchen story part1” (kuchenna historia),
Aleksander Grabowski – Gorzów Wlkp. – „W oczekiwaniu na zachód słońca”,
Peter Heibel – Berlin – „crossroads”(skrzyżowanie), „fuck breastcancer” (pieprzyć raka piersi), „Guitar player”(Gitarzysta), „Kellerfund”, „Keyborder”, „ul. Chrobrego” –  wyróżnienie za całość prac,
Liudmila Hrytsiuk – Gorzów Wlkp. – „Droga życia”,
Paweł Jakś – Gorzów Wlkp. – „Praca – dom” – 6 zdj. – I nagroda,
Renata Jurczak – Gorzów Wlkp. – „Nostalgia”,
Stefan Kasprzyk – Gorzów Wlkp. – „Gdy ciepło słońca zniknie” – 3 zdj., – III nagroda „Urodzić się na nowo”,
Rainer Kühnert – Berlin – „Abendstimmung” (Wieczorny nastrój),
Hans-Joachim Kühn – Berlin – „Berlin Museum Island”, (Berlińska Wyspa Muzeów),
Mateusz Kowalczyk – Dębno – „Poza kontrolą”, „Pyramid” – II nagroda,
Tadeusz Kowalczyk – Dębno – „Poranek na A-12”,
Marta Kotowicz – Gorzów Wlkp. – „W obłokach dymu 1, 2” – 2 zdj.,
Aleksandra Kugler – Santocko – „Prokuracja”,
Marcin Masłowski – Gorzów Wlkp. – „Oczy”, „Odbicia 2”,
Jacek Mickowski – Gorzów Wlkp.- „Taka zima”, „Muzeum ikon”, „Rzeźba”
Katarzyna Mielcarek – Barlinek – „Węzeł” – 2 zdj.,
Grzegorz Milewski – Gorzów Wlkp. – „Krawiec męski”,
Danuta Olszewska – Barlinek – „Przemijanie”,
Ryszard Patorski – Bobowicko – „Rosa”- 4 zdj.,
Aleksandra Plust – Janczewo – „Wciągająca przestrzeń”, „Nowy wspaniały świat”, „Zmysłowa”, „Inne perspektywy”,
Krzysztof Szmytkiewicz – Gorzów Wlkp. – „Autyzm: w niewoli własnego umysłu”,
Ewa Szwagrzyk – Gorzów Wlkp, – „Krzyk”, „Rezonans przemycania”, „Zakochana para”,
Lidia Wielgosz – Gorzów Wlkp. – „Prześwit” – 3 zdj.Uniwersyutet 

Przedstawione do oceny jury zdjęcia, zgłoszone na 69 doroczny przegląd Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego, przypomniały mi niedawno czytany wywiad z fotografem Tomkiem Sikorą, który podzielił się wrażeniami z prowadzonych przez siebie warsztatów fotograficznych. Określił w nim dominujący problem w praktyce aspirujących twórców i sposób jego rozwiązania: “Kiedy pokazują mi swoje prace, na których jest już wszystko, co najfajniejsze w fotografii, to mówię: no dobrze, nabawiłeś się już aparatem, złapałeś, na co jest ustawiona twoja wrażliwość, na piękny kolor, na cienie, światłocienie, ciekawe sytuacje między ludżmi, a teraz spróbuj wymyślić sobie temat i go zrealizować od początku do końca”. Wypowiedż Sikory można odczytać jako znaczącą diagnozę pasującą również do postaw reprezentowanych przez wielu autorów gorzowskiego przeglądu. Lwia część 330 zdjęciowego materiału nadesłanego na wystawę sprawiała wrażenie zespołu wyestetyzowanych obrazów przedstawiających znane i zahaczające o banał motywy: krajobrazy z ekspresyjnymi chmurami czy studia kwiatów lub zwierząt. Inną liczną grupę prac stanowiły sztampowo ujęte portrety młodych kobiet oraz sceny rodzajowe utrwalane nierzadko podczas zagranicznych wycieczek. We wszystkich tych zdjęciach dominowała perspektywa “łowcy obrazów” wiedzionego nastrojami i tematami, które niejako “podrzuca” nam rzeczywistość. Wybór takich motywów zapewne jest związany ze stosunkowo krótkim stażem artystycznym wielu autorów nadsyłających prace na wystawę. Jury postawiło sobie za cel docenienie przede wszystkim tych realizacji, które wychodziły poza opisaną praktykę. W tym roku najwyżej oceniony został cykl Pawła Jaksia ukazujący współczesny model życia z zatartymi granicami między strefą domu i pracy. Natomiast wyróżniony Daniel Adamski opowiedział, ze znacznie bardziej intymnej perspektywy, o domu z dzieciństwa ukazując w surowych luksografiach kolekcję szklanych bibelotów matki. Problem skomplikowanych związków artysty i jego twórczości uzmysławia nam Bogdan Bloch w wyróżnionych kameralnych portretach legendarnego gorzowskiego artysty Jerzego Gąsiorka. Inne wartości, nastawione na bardziej formalne efekty, można odnaleźć w nagrodzonych zestawach Mateusza Kowalczyka i Stefana Kasprzyka oraz wyróżnionych ekspresyjnych zdjęciach niemieckiego artysty Petera Heibela.
Kończąc te z konieczności lapidarne uwagi chciałbym wyrazić nadzieję, źe przy kolejnej odsłonie wystawy Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego znacznie większa grupa twórców dostrzeże potencjał tkwiący w konstruowaniu oryginalnych wypowiedzi poddających analizie różnorodne aspekty rzeczywistości.

Maciej Szymanowicz

Paweł Jakś – “Praca – dom” – I nagroda 

Mateusz Kowalczyk – “Piramid”, “Poza kontrolą” – II nagroda 

Stefan Kasprzyk – “Gdy ciepło Słońca zniknie” – III nagroda 

Bogdan Bloch  – “Ujarzmiony”, “Stróż aniołów” – Wyróżnienie za portret im. Zb. Łąckiego

Daniel Adamski  – „Portret pokolenia”- 2 zdj. , „Kryształy mamy” – 4 zdj. – Wyróżnienie

Peter Heibel  – „crossroads”(skrzyżowanie), „fuck breastcancer” (pieprzyć raka piersi), „Kellerfund”, „Guitar player”(Gitarzysta),  „Keyborder”, „ul. Chrobrego” – Wyróżnienie

Danuta Olszewska - "Przemijanie"
Katarzyna Mielcarek - "Węzeł 1"
Katarzyna Mielcarek - "Węzeł 2"
Lidia Wielgosz - "Prześwit"
Lidia Wielgosz - "Prześwit"
Lidia Wielgosz - "Prześwit"
Alrksandra Czarnecka - "Korytarz tęczy"
Paweł Ampuła - "Okno czasu"
Paweł Ampuła - "Drapacz chmur"
Bogdan Bloch - "Wernisaż"
Bogdan Bloch - "Wernisaż"
Jan Joshi Gießmann - "dziewczyna z ulicy"
Jan Joshi Gießmann - "mężczyzna z ulicy"
Jan Joshi Gießmann - "Kuchenna hitoria"
Renata Jurczak - "Nostalgia"
Aleksandra Czarnecka - "Duch muzeum"
Karolina Czabara - "Wodne stany 2"
Ryszard Patorski - "Rosa"
Ryszard Patorski - "Rosa"
Ryszard Patorski - "Rosa"
Ryszard Patorski - "Rosa"
Aleksandra Plust - "Wciągająca przestrzeń"
Aleksandra Plust - "Inne perspektywy"
Aleksandra Plust - "Zmysłowa"
Aleksandra Plust - "Nowy wspaniały świat"
Aleksander Grabowiecki - "W oczekiwaniu na zachod słońca"
Stefan Kasprzyk - "Urodzić się na nowo"
Ludmila Hrystiuk - "Spojrzenie w przyszłość"
Andrzej Ceckowski - Utylizaca-biodegradacja"
Ewa Szwagrzyk - "Krzyk"
Ewa Szwagrzyk - "Rezonans przemijania"
Ewa Szwagrzyk - "Zakochana para"
Daniel Folek - "Zatopiony las"
Karolina Czabara - "Ławeczka"
Marta Kotowicz - "W obłokach dymu"
Marta Kotowicz - "W obłokach dymu"
Krzysztof Szmytkiewicz - "Autyzm: w niewoli własnego umysłu"
Jacek Mickowski - "Rzeźba"
Jacek Mickowski - "Taka zima"
Jacek Mickowski - "Taka zima"
Marcin Masłowski - "Odbicie 2"
Marcin Masłowski - "Oczy"
Rainer Kühnert - "Abendstimmung"
Hans-Joachim Kühn - „Berlin Museum Island”
Grzegorz Milewski - "Krawiec męski"
Tadeusz Kowalczyk - "Poranek na A-12"
Aleksandra Kugler - "Preokuracja"

Film: Mirosław Dyba

Fotografie z otwarcia: B. Bloch i T. Kowalczyk

« z 4 »