Szembek Wanda30 Doroczna Wystawa GTF – 1985

JURY XXX DOROCZNEJ WYSTAWY GTF Stefan Wojnecki – ZPAF, AFIAP, przewodniczący Władysława…

05 Doroczna Wystawa GTF – 1959

29.11 do 31.12.1959, Zgłoszono 98 prac, zakwalifikowano 70 prac – 12 autorów,  Jury: Maria…

04 Doroczna Wystawa GTF – 1958

23.11 do 15.12.1958,  Zgłoszono 57 prac, przyjęto 43 prace – 8 autorów,  Jury: Urszula Czartoryska…

03 Doroczna Wystawa GTF – 1957

01.12 do 31.12.1957, Zgłoszono 66 prac – 5 autorów,  Jury: Zygmunt Obrąpalski, dr Kazimierz…

02 Doroczna Wystawa GTF – 1956

11.11 do 02.12.1956, Zgłoszono 82 prace, przyjęto 71 prac – 9 autorów,  Jury: mgr inż…

01 Doroczna Wystawa GTF – 1955

“Piękno Ziemi Lubuskiej” 18.09 do 16.10.1955,  11 autorów – 57 prac,  Jury:…