Tomczuk Ryszard

Ryszard Tomczuk (ur. 8 sierpnia 1935 w Haliczu (województwo stanisławowskie), zm. 31 lipca 2002 w Drezdenku) – polski artysta fotograf. Członek rzeczywisty Związku Polskich Artystów Fotografików. Członek Zarządu Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego.Od 1945 mieszkaniec Drezdenka. Z zawodu chemik, pracował w tamtejszych Zakładach Papierniczych. Debiutował w 1970 roku w wojewódzkim konkursie Święta Prasy w 1970 roku zdobywając II nagrodę, następnie otrzymał II nagrodę i dwa wyróżnienia na I Wojewódzkim Konkursie Amatorskiej Fotografii Artystycznej w 1972 roku. Pierwsze sukcesy zachęciły go do wstąpienia do GTF, którego członkiem został w 1972 roku, a w kolejnym roku debiutował na XVIII Dorocznej Wystawie Fotografii. Pracę artystyczną łączył z działalnością społeczną na niwie kultury. Od roku 1979 aktywnie pracował w Zarządzie Towarzystwa pełniąc kolejno funkcje jego członka, skarbnika i wiceprezesa. Włączył się również w organizację odbywających się w Gorzowie Ogólnopolskich Konfrontacji Fotograficznych. Działał nie tylko w Gorzowie, ale również w Drezdenku, gdzie zainicjował i współorganizował plenery fotograficzne, które odbywały się od 1976 do połowy lat 90. XX wieku. Był również członkiem Nadnoteckiego Towarzystwa Kultury, wykonał zdjęcia do wydanej w 1977 roku przez Stowarzyszenie monografii pt. Drezdenko i okolice. Zwieńczeniem jego kariery artystycznej był pomyślnie zdany egzamin do Związku Polskich Artystów Fotografików w 2002 roku.

Tomczuk kształtował swoją świadomość artystyczną w latach 70. XX wieku. Dyskusje oraz wystawy prezentowane podczas Konfrontacji wpłynęły bezpośrednio na twórczość artysty, w której odbijają się wpływy wielu z ówczesnych stylistyk fotograficznych. Sytuacja ta zaważyła na jej eklektycznym charakterze. Taki charakter jego twórczości jest szczególnie widoczny w najczęściej eksplorowanym przez niego temacie krajobrazu. Krzyżują się w nim różnorodne stylistyki. Fotografie powstałe z inspiracji Bułhakowską fotografią ojczystą charakteryzują się połączeniem wartości dokumentalnych z wymaganiami estetyki piktorialnej, której założeniem było tworzenie zdjęć podług norm wypracowanych na gruncie malarstwa i grafiki. Prace powstałe według tej koncepcji wyróżniają się tradycyjną kompozycją obrazu opartą o hierarchiczną budowę następujących po sobie planów. W fotografiach tego rodzaju niezwykle istotną rolę odgrywa trafnie dobrane oświetlenie, podkreślające podziały przestrzenne, a także uwidoczniona w obrazie plastyka nieba. W twórczości Tomczuka był to stale obecny wątek, który nie przeczył istnieniu innego, opartego z kolei na święcącej tryumfy w latach 60. i 70. XX wieku konwencji propagowanej przez tzw. Kielecka Szkołę Krajobrazu. Eliminowano tu linie horyzontu i skupiano się na drobiazgowej analizie struktury powierzchni ziemi. Inny fragment twórczości Tomczuka związany jest z pejzażami opracowanymi w sposób graficzny –rozpowszechnionymi w Polsce między innymi przez Edwarda Hartwiga. W tego rodzaju fotografiach skala tonów czarno-białych jest mocno zredukowana. Tomczuk potrafił w sposób mistrzowski budować tajemniczy nastrój, przypominający grafiki Leona Wyczółkowskiego ukazujące mroczne leśne ostępy. Po 1989 roku, wraz z upowszechnieniem się w Polsce fotografii barwnej, odszedł on od zdjęć czarno-białych. Ostatnie inspiracje płynęły przede wszystkim z komercyjnych albumów krajoznawczych oraz amerykańskiego magazynu „National Geographic”. Podjęciu tego rodzaju stylistyki sprzyjały jego podróże do Stanów Zjednoczonych i Australii, które przyniosły plon w postaci ostatnich zestawów prac. Pisał o nich Jerzy Lewczyński: „Ryszard Tomczuk jest utalentowanym łowcą obrazów, które z zamiłowaniem i talentem artysty gromadzi te cenne fotografie – dzieła. (…) Fotografie Ryszarda Tomczuka są proste, pozbawione udziwnienia i upiększenia. Wyraźne plany przestrzeni omijają jak gdyby celowo ludzkie sylwetki a tym samym podważają prymat człowieka w przyrodzie”. Drugim po pejzażu istotnym obszarem tematycznym pojawiającym się w jego twórczości (szczególnie rozwijanym przez niego w latach 70.) były zdjęcia podejmujące problematykę społeczną. Wykonywał liczne obrazy, w których analizował relacje pomiędzy bliskimi sobie ludźmi ukazanymi na tle materialnych warunków w jakich przyszło im żyć i pracować. Z prostych rejestracji dokumentalnych ukazujących mieszkańców prowincji tworzył metaforyczne opowieści dotyczące losu i przemijania. W statycznych kadrach skupiał się na ukazywaniu trwałych wartości: cyklicznie powielanych czynności, specyfiki życia w kontakcie z naturą czy ukazywaniu prostych gestów zaświadczających o skomplikowanych międzyludzkich reakcjach. W jego obrazach można odnaleźć stabilny, oparty na tradycyjnych wartościach, świat ludzi żyjących w oddaleniu od zgiełku wielkich miast. Nierzadko podejmowanym przez artystę tematem był również akt, w którym skupiał się na pojedynczych studiach modelek, których ciała traktował w sposób nieomal „rzeźbiarski”. W tego rodzaju zdjęciach naczelną rolę odgrywało ekspresyjne oświetlenie, najczęściej pochodzące z jednego źródła światła, w ten sposób kreował obrazy przypominające abstrakcyjne bryły otoczone półmrokiem. Ów eklektyzm tematyczny i formalny panujący w jego twórczości nie stanowi wcale o jej słabości, wręcz przeciwnie, pokazuje on, jak żywo artysta reagował na zmiany zachodzące we współczesnej mu sztuce. Swoje prace prezentował na wielu wystawach, otrzymał szereg nagród i medali. Zdjęcia eksponował m.in. na wystawie GTF (wraz z W. Nowogórską, J. Trojan, T. Linkiewiczem) w Muzeum w Eberswalde w 1973 roku, a także na wystawach: Abstrakcja w fotografii w Zielonej Górze w 1976 roku, Raport o stanie przyrody w 1977 w Gorzowie Wlkp., Dziś ziarno – jutro chleb w Mroczy w 1977 roku (I nagroda), Dziecko w obiektywie w Zielonej Górze w 1978 roku, Wieś polska w Gorzowie w 1980 roku (wyróżnienie), Piękno krajobrazu leśnego w Warszawie i Krośnie w 1980, Wieś polska w obiektywie w Warszawie w 1985 roku, III Biennale Plakatu Fotograficznego w Płocku w 1985 roku, II i III Salonie Zaproszonych w Łodzi w 1986 i 1988 roku. Uczestniczył również w wystawach gorzowskich Ogólnopolskich Konfrontacji Fotograficznych w: 1973, 1977, 1981, podczas IV edycji imprezy w 1973 roku uzyskał wyróżnienie. Szereg nagród zdobył również na wystawach poplenerowych organizowanych w Województwie Gorzowskim.Wielokrotnie publikował swoje zdjęcia na łamach lokalnej prasy. Za swoją działalność artystyczna i organizacyjną został uhonorowany srebrną i złotą odznaką Za Zasługi dla Województwa Gorzowskiego, srebrną honorową odznaką Federacji Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce, a także odznaką Zasłużony Działacz Kultury i Medalem 40-lecia PRL.

Nagrody i wyróżnienia na Dorocznych Wystawach GTF:

1973 (XIX) – Dyplom WDK w Zielonej Górze za zestaw pt. Starość

1974 (XX) – wyróżnienie za zestaw pt. Uroda kwiatów

1976 (XXI) – nagroda za reportaż za zestaw pt. Najpierw zginą drzewa

1977 (XXII) – II nagroda oraz nagroda za reportaż za zestaw pt. Ich dwoje. Wyróżnienie za zestaw przeźroczy pt. Obrazki z lasu.

1978 (XXIII) – III nagroda za zestaw pt. Szewska pasja

1980 (XXV) – nagroda za reportaż za zestaw pt. Co się zdarzyło na 13 km

1983 (XXVIII) – I nagroda za zestaw pt. Pejzaże oraz wyróżnienie za zestaw przeźroczy

1984 (XXIX) – nagroda specjalna

1985 (XXX) – Grand Prix wystawy za zestaw pt. Perspektywa

1987 (XXXII) – III nagroda za całość prac (zestaw Słońce i mgła oraz Akt-cztery spojrzenia i Akt ostatni)

1989 (XXXIV) – nagroda za reportaż fotograficzny za zestaw bez tytułu

1991 (XXXVI) III nagroda za zestaw pt. da capo al fine

1992 (XXXVII) – nagroda Burmistrza m. Drezdenka za zdjęcie Drezdenka za zestaw pt. Drezdenko

1993 (XXXVIII) – nagroda za pejzaż im. Konstantego Ludwikowskiego za pracę pt. Las I

1994 (XXXIX) – nagroda za pejzaż im. Konstantego Ludwikowskiego za pracę bez tytułu

2000 (XLV) – nagroda za pejzaż im. Konstantego Ludwikowskiego oraz nagroda Studia Fotografii Barwnej za pracę pt. 11

2001 (XLVI) – nagroda za pejzaż im. Konstantego Ludwikowskiego za pracę pt. Wydmy

2002 (XLVII) – nagroda za pejzaż im. Konstantego Ludwikowskiego za pracę pt. Smutek jeziora

Wystawy indywidualne:

1988 – Akt (w duecie z Mirosławą Granops), Mała Galeria GTF w Gorzowie

1998 – Pejzaż leśny, Mała Galeria GTF w Gorzowie

2002 – Z Australii, Mała Galeria GTF w Gorzowie

Biogram opracowany na podstawie kroniki i archiwum Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego oraz książek: Kazimierz Nowik, Fotografia artystyczna na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1989, Zielona Góra 1994 oraz Słownik landsberskich i gorzowskich twórców kultury, red. Edward Jaworski, Gorzów Wlkp., 2007, a także tekstu autorstwa M. Szymanowicza towarzyszącego pośmiertnemu pokazowi artysty zorganizowanemu w ramach Dorocznej wystawy GTF w 2003 roku.

W Obiektywie ‘ 1987

W kolejnym zeszycie „W obiektywie” przedstawiamy zasłużonych członków GTF:– Konstanty…

WYSTAWY 1972-1979

1979 Mała Galeria 24 Doroczna Wystawa GTF – Luty 1979Janina Trojan – Nasze Dzieci – 22.09.1979Raport…

WYSTAWY 1980-1989

1989 Mała Galeria 34 Doroczna Wystawa GTF – 29.01.1989Stefan Bauchmann – Malarstwo –…

WYSTAWY 1990-1999

1999 Mała Galeria 44 Doroczna Wystawa GTF – 01.02.1999Wystawa Fotosów – Robert Nofikow, Jacek…

KF INDES NAZWISK

Indeks Jurorów, uczestników i wszystkich innych osób związanych z Konfrontacjami w Gorzowie Wlkp. A…

WYSTAWY 2010-2019

2019 Mała Galeria “Inspiracje Kreską i Kolorem” – wystawa rysunku MDK i GTF –…

O NAS

65 LAT GORZOWSKIEGO TOWARZYSTWA FOTOGRAFICZNEGO Pierwszy na Ziemi Lubuskiej Oddział Polskiego…

65 lat GTF

Wystawa „65 lat fotografii GTF” to fragment zdjęć ze zbiorów fotogramów nagrodzonych i…

“Fotografie z szuflady” – M.Łazarski i R. Patorski

Łazarski Marian (1951)Absolwent Politechniki Szczecińskiej. Fotografią zainteresował się od momentu…

Mirosława Granops – Fotografie z Indii

Mirosława Granops urodziła się w Gorzowie Wlkp. Ukończyła studia socjologiczne na Uniwersytecie im…

Ryszard Tomczuk – Retrospektywa

Wystawa w 10 rocznicę śmierci Ryszarda Tomczuka “Te piękne widoki i sceny z życia mogą być…

WYSTAWY 2000-2009

2009 Mała Galeria Danuta Dembińska – Na granicy mroku – 10.01.200954 Doroczna Wystawa GTF –…

Marek Tomczuk – Kenia

Keite Stary człowiek z siwą, przystrzyżoną brodą, chowający twarz za okularami w rogowej oprawie…

49 Doroczna Wystawa GTF – 2004

XLIX Doroczna Wystawa Fotografii przeszła do historii. Nie zaskoczyła nas ani poziomem nadesłanych…

48 Doroczna Wystawa GTF – 2003

XLVIII Doroczna Wystawa Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego nie przyniosła większych…

Ryszard Tomczuk – Z Australii

Ocean obrazów, które przewijają się przez życie człowieka, stwarza nieznaną siłę motoryczną wielu…

47 Doroczna Wystawa GTF – 2002

Hyde Park Kilkanaście lat temu Jerzy Busza, komentując XXXI Doroczną Wystawę Fotografii GTF-u…

46 Doroczna Wystawa GTF – 2001

XLVI Doroczna Wystawa Fotografii jest dosyć różnorodna, jak zawsze w przypadku przeglądu. Tym razem…

45 Doroczna Wystawa GTF – 2000

JURY XLV DOROCZNEJ WYSTAWY FOTOGRAFII w składzie:Władysława Nowogórska – ZPAF Gorzów…

44 Doroczna Wystawa GTF – 1999

JURY XLIV DOROCZNEJ WYSTAWY FOTOGRAFII w składzie: Władysława Nowogórska – ZPAF Gorzów Wlkp…

Ryszard Tomczuk – Góry Skaliste

Przedstawiam Państwu zdjęcia fotograficzne powstałe podczas podróży odbytej we wrześniu 1997 roku do…

Ryszard Tomczuk – Pejzaż Leśny

Urodzony 8 sierpnia 1935 roku w Haliczu. Z Drezdenkiem związany od 1945 roku. Papiernik z…

43 Doroczna Wystawa GTF – 1998

43 Wystawa Doroczna to zdecydowana zmiana … Prezentuje się młode pokolenie gorzowian w swojej…

42 Doroczna Wystawa GTF – 1997

JURY XLII DOROCZNEJ WYSTAWY FOTOGRAFII w składzie Władysława Nowogórska – ZPAF –…

40 Doroczna Wystawa GTF – 1995

W powojennej historii Gorzowa działalność Gorzowskiego Towarzystwa Foto-graficznego zajmuje aż 40…

39 Doroczna Wystawa GTF – 1994

Protokół z posiedzenia jury 39 Dorocznej Wystawy Fotografii w dni 10 stycznia 1994 roku w składzie:…

38 Doroczna Wystawa GTF – 1993

Jury w składzie: Maciej Mańkowski – ZPAF Przewodniczący Janusz Nowacki – ZPAF członek…

37 Doroczna Wystawa GTF – 1992

Doroczna Wystawa Fotografii GTF zawsze była i jest podsumowaniem rocznego dorobku członków. pracy…

36 Doroczna Wystawa GTF – 1991

Jury Wystawy: Jerzy Lewczyński — ZPAF, AFIAP Janusz Nowacki — ZPAF Władysława Nowogórska — ZPAF…

35 Doroczna Wystawa GTF – 1990

W pierwszych dniach października 1989 r. minęło 35 lat od zebrania założycielskiego Gorzowskiego…

34 Doroczna Wystawa GTF – 1989

JURY 34 DOROCZNEJ WYSTAWY FOTOGRAFII GTF Maria WOŁYŃSKA — ZPAF przewodniczącaJerzy LEWCZYŃSKI — ZPAF…

33 Doroczna Wystawa GTF – 1988

JURY XXXIII DOROCZNEJ WYSTAWY FOTOGRAFII GTF Jarosław STANISŁAWSKI – ZPAF przewodniczącyMaria…

32 Doroczna Wystawa GTF – 1987

“Dość prawdopodobnym a przeto nadającym się do przyjęcia jest założenie, że człowiek…

31 Doroczna Wystawa GTF – 1986

Marian Łazarski – “XXX” – I nagroda Marian Łazarski –…

30 Doroczna Wystawa GTF – 1985

JURY XXX DOROCZNEJ WYSTAWY GTF Stefan Wojnecki – ZPAF, AFIAP, przewodniczący Władysława…

29 Doroczna Wystawa GTF – 1984

Jak co roku, a jest to już po raz 29 spotykamy się na przeglądzie dorobku człon-ków Gorzowskiego…

28 Doroczna Wystawa GTF – 1983

Prezentowany Państwu katalog XXVII i XXVIII kolejnych dorocznych wystaw fotograficznych przedstawia…

27 Doroczna Wystawa GTF – 1982

Prezentowany Państwu katalog XXVII i XXVIII kolejnych dorocznych wystaw fotograficznych przedstawia…

KONFRONTACJE 1981

Okładka – Paweł Pierściński Gorzowskie Konfrontacje Fotograficzne zostały zaliczone do imprez…

26 Doroczna Wystawa GTF – 1981

Coroczny przegląd dorobku Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego zawsze był wydarzeniem o niemałym…

25 Doroczna Wystawa GTF – 1980

Ubiegłoroczny wrzesień miał być dla gorzowskich fotografików miesiącem świątecznym, rocznicowym:…

24 Doroczna Wystawa GTF – 1979

W tym roku po raz pierwszy Jury dorocznej wystawy członków GTF składało się z samych gorzowian…

23 Doroczna Wystawa GTF – 1978

Zapraszając po raz dwudziesty trzeci na doroczną konkursową wystawę prac swoich członków, Gorzowskie…

KONFRONTACJE 1977

Poniżej zdjęcia z katalogu, niestety brak w nim podpisów Gorzowskie Konfrontacje Fotograficzne…

22 Doroczna Wystawa GTF – 1977

Po raz dwudziesty drugi GTF urządza wystawę — swoim. Po kolejnym roku pracy organizatorskiej i…

21 Doroczna Wystawa GTF – 1976

25.01-15.02.1976,  Zakwalifikowano 78 prac 11 autorów w tym 14 zestawów tematycznych…

20 Doroczna Wystawa GTF – 1974

08.12.1974,  Zakwalifikowano 79 prac w tym 15 zestawów, 5 zestawów przeźroczy barwnych po 12…

19 Doroczna Wystawa GTF – 1973

01.12.1973, Zgłoszono 65 prac w tym 10 zestawów – 10 autorów. Jury: Maria Wołyńska, Stefan…

18 Doroczna Wystawa GTF – 1973

15.04.1973, Zgłoszono 61 prac, przyjęto 59 prac – 8 autorów. Jury: Andrzej Gordon…

I Wojewódzki Konkurs Amatorskiej Fotografii Artystycznej

Wykaz uczestnikow Wojewódzkiego Konkursu Amatorskiej Fotografii Artystycznej 1. Bagiński Krzysztof…